Facket Vision kritiskt: Fortsatt oroligt läge på socialtjänsten i Härryda

Trots målsättningen att bli ”Sveriges bästa socialtjänst” har det ansträngda läget inte förbättrats nämnvärt i Härryda kommun, enligt facket Vision.
– Personal säger upp sig trots åtgärder, säger Jennie Andersson, huvudskyddsombud och ordförande för Vision Härryda.

ANNONS
|

Strax innan årsskiftet rapporterade Härryda-Posten om personalbristen och den höga arbetsbelastningen på Utredning och Skydd inom socialtjänsten i kommunen.

Det är där orosanmälningar rörande barn och unga utreds, och beslut om exempelvis att omhänderta barn enligt LVU, lagen om vård av unga, tas. Situationen har även gjort det svårt, att i vissa fall, klara utredningstiden på 120 dagar

För att klara grunduppdraget togs beslut om att ta in konsulter, samtidigt som flera socialsekreterar-vakanser annonserades ut, där sökanden möttes av orden:

”Vi har bestämt oss! Vi vill bli Sveriges bästa socialtjänst och en arbetsplats för dig att trivas på!”

ANNONS

Flera nyanställda ska ha slutat under våren

Det rör sig om runt 25 personer som ska ha slutat sedan mars 2022, enligt uppgifter till Vision Härryda.

Trots handlingsplaner och åtgärder har den ansträngda situationen inte heller vänt under denna våren, enligt facket.

– Två nya specialisthandläggare hade sagt upp sig i april. Och en av de nya socialsekreterarna. De hade varit där en månad då. Enhetschefen ska också sluta nu. Det är också väldigt mycket korttidsfrånvaro. Folk går hem med stressymptom. Och så är de hemma en vecka, två veckor och kommer tillbaka. Risken är att de inte kommer tillbaka utan blir hemma längre perioder, berättar Jennie Andersson, som är huvudskyddsombud och ordförande för Vision Härryda.

Vissa byter i stället avdelning. Två av de som varit längst på avdelningen går nu in på andra enheter, enligt Jennie Andersson.

– De orkar inte helt enkelt. Det lovas och lovas att det ska bli bättre, och det blir det ju inte. Det kommer in nya och de som varit länge får dra ett tungt lass. Det har gjorts åtgärder med bland annat bättre introduktion för nya medarbetare, men det är återhämtningen. Den blir för liten.

Hon fortsätter:

– Vi står också inför nytt budgetår och det ser ju inte så lovande ut. Vi ska vara ”återhållsamma” med utgifter inför 2024. Och konsulter kostar ju mycket.

ANNONS

Ett annat orosmoln för facket är att det har legat många anmälningar som inte åtgärdats i ”Stella”, där incidenter inom arbetsmiljön läggs upp, säger Jennie Andersson.

– Det är mycket hot, våld och stressrelaterat. Det är många som inte har blivit åtgärdade och återkopplade till medarbetare. Och det har vi också varit på om. Till slut anmäler personal inte, hot och våld eller vad de råkar ut för, för det resulterar inte i någon förbättring eller åtgärd.

Hur ser ni på det?

– Vi får bara till svar ”Det hinns inte med”. Det viktigaste är ju att det tas upp på samråd och medarbetaren återkopplar.

Vision Härryda: Sex timmars arbetsdag borde provas

Jennie Andersson har varit fackligt engagerad under lång tid och menar att situationen, så som den är idag, har varit densamma under ett flertal år.

– Jag och vår tidigare ordförande har varit inblandad i detta sedan 2018. Det blir liksom aldrig bra. Och det är tråkigt, det kommer många duktiga medarbetare som bara försvinner.

Medarbetare som arbetade på enheten Barn och unga år 2018 lämnade då ett brev till politikerna där de beskrev sin arbetsmiljö.

Året efter skickades ännu ett.

I brevet från år 2019, som är fyra sidor långt och undertecknat av 14 personer, står det bland annat:

ANNONS

”Sedan hösten 2016 har 19 socialsekreterare valt att avsluta sin tjänst på grund av ohållbar arbetssituation. Att omsätta personal kostar pengar och arbetsvillkoren behöver förbättras för att få socialsekreterarna att stanna kvar ... Med denna skrivelse har vi på Enheten för barn och unga i Härryda kommun tagit ansvar genom att förmedla till er om vår arbetssituation.”

– Men det hände liksom ingenting.

Är någon av medarbetarna kvar idag?

– Nej, det är en kvar som nu går vidare till en annan enhet inom socialtjänsten.

Jennie Andersson träffade Per Vorberg (M) och Patrik Linde (S) innan årsskiftet för att diskutera sex timmars arbetsdag som en möjlig lösning på den ansträngda situationen.

– Där tror jag att man kan hämta hem mycket om man ska bli ”Sveriges bästa socialtjänst” och få en attraktiv arbetsplats.

Under förra veckan har facket lyft frågan igen.

– Vi har skrivit till budgetskrivelsen att man borde titta över det i alla fall. Att frågan utreds. Det är ändå en verksamhet som är viktig. Det handlar ju om familjer i kris. Vi måste få folk att stanna, och då behövs återhämtning.

Kommunen: Finns ingen ”quick fix”

Till Härryda-Posten säger Susanne Grabe, verksamhetschef för socialtjänsten i Härryda kommun, att kommunen tar fackets oro på allvar men att det inte finns någon ”quick fix”.

ANNONS

– Vi har undersökt delvis varför folk slutar. Det som framkommer tydligast är arbetsbelastningen. Sedan handlar det också om personalomsättningen. Det är en ond cirkel. När personalomsättningen är hög väljer man kanske att gå, eftersom det inte är stabilitet i personalgruppen. Det är det vi försöker jobba med nu. Men det är ett nationellt problem att rekrytera och behålla erfaren personal inom barn och unga-enheterna.

Klicka här för en uppföljande artikel med verksamhetschefen Susanne Grabe, där hon utvecklar sin syn på problemen inom socialtjänsten, samt fackets kritik.

LÄS MER:Barnfamiljer i Härryda kämpar för att få ihop ekonomin – nya grupper söker stöd

LÄS MER:Orosanmälningar i Härryda kommun har ökat markant

LÄS MER:Socialtjänsten i Härryda har brist på personal och utreder inte inom lagstadgad tid

ANNONS