Så backade Nytida om Hjorten på tre veckor

Nytida har inom loppet av tre veckor snabbt ändrat kurs gällande driften av Hjortens gruppbostad. I slutet av augusti lämnade omsorgsbolaget in åtgärdsplaner till Härryda kommun och uttryckte en önskan med målsättningen att vilja fortsatt driva boendet. Nu har bolaget meddelat att man inte vill förlänga avtalet.
Nytidas sektorchef Jonny Schelin skriver till Härryda-Posten:
“Viktiga områden har belysts och identifierats från tidningen.”

ANNONS

Vid månadsskiftet mellan augusti och september träffade omsorgsbolaget Nytida både kommunstyrelsen och socialnämnden i Härryda kommun. Då var deras målsättning att fortsätta driva Hjortens gruppbostad. Bolaget presenterade åtgärdsplaner för att hantera de brister som identifierats. Nytidas sektorschef Jonny Schelin förklarade då för Härryda-Posten att bolaget däribland skulle satsa på utbildning och kompetens.

I slutet av förra veckan gjorde Nytida emellertid en helomvänding och meddelade Härryda kommun att koncernen inte längre vill driva gruppbostaden. I ett brev till Härryda kommun, daterat den 19 september, uttrycker Nytida att de vill dra sig ur för att ”skapa arbetsro och mer långsiktiga förutsättningar”.

När Härryda-Posten frågar Nytidas sektorchef Jonny Schelin om varför bolaget ändrat sig under loppet av tre veckor, svarar han via e-post:

ANNONS

“Vi gör bedömningen att Hjorten behöver en långsiktighet eftersom avtalstiden är begränsad. Vi har redovisat de förbättringsområden vi ser till Socialnämnden och Kommunstyrelsen, som bland annat innehåller kompetensutveckling och det kräver långsiktighet”, skriver Jonny Schelin.

Och fortsätter:

“Vi utvärderar hela tiden våra verksamheter och vi gör bedömningen att Hjorten behöver en ökad långsiktighet längre än ett par år eftersom avtalstiden är begränsad.”

Hur kommer Nytida nu agera gentemot brukare, anhöriga och personal fram till den 31 mars 2024?

“Verksamheten fortsätter bedrivas till avtalslängdens slut och vi kommer att medverka till en så bra övergång som möjligt.”

Nytida: “Viktiga områden har belysts och identifierats från tidningen”

I en presentation till Härryda kommun har Nytida tidigare påpekat att bolagets personal drabbats av stresspåslag som en följd av den mediala uppmärksamheten, samt de frekventa uppföljningarna och kontrollerna. Den mediala uppmärksamheten har enligt Nytida också bidragit till att det blivit svårare att rekrytera kompetent personal. Dessutom informerade bolaget Härryda kommun då att man som åtgärd skulle kräva in aktuella utdrag ur brottsregistret.

När Härryda-Posten undrar om tidningens granskning varit en bidragande faktor till att Nytida nu fattat beslutet att dra sig ur, skriver Jonny Schelin:

“Nytida välkomnar alltid granskning och uppföljning från media och ansvariga myndigheter. Viktiga områden har belysts och identifierats från tidningen, till exempel om medarbetare med missbruksproblematik.”

ANNONS

Enligt uppgifter till Härryda-Posten har en företrädare för Nytida uppgett – till anhöriga – att en av orsakerna till Nytidas tvärvändning är dålig medial publicitet. Enligt företrädaren ska en ledarartikel om Hjortens gruppbostad i Aftonbladet varit “spiken i kistan.”

Jonny Schelin förklarar i ett e-postmeddelande till Härryda-Posten att han inte känner till den uppgiften.

Lider Nytida några andra konsekvenser av att dra sig ur samarbetet med Härryda kommun? Hur stor ekonomisk förlust blir det?

“Nytida har cirka 400 verksamheter så att ett avtal löper ut har mycket liten ekonomisk påverkan. Det är svårt för mig att bedöma om det finns några andra konsekvenser”, skriver Jonny Schelin.

Trots upprepande frågor huruvida detta är första gången Nytida självmant väljer att inte vilja förlänga ett avtal med en kommun, väljer Jonny Schelin att inte direkt svara på frågan, men skriver i stället:

“Dialog om avtal har vi med våra uppdragsgivare.”

Avtalet mellan Härryda kommun och Nytida gällande driften av Hjortens gruppbostad sträcker sig till 31 mars 2024.

LÄS MER:16-årige Victor Oscarsson tävlar i folkrace: ”Jättekul”

LÄS MER:Mölnlyckebon är SR:s nya kanalchef – då kom sparkravet

LÄS MER:Japanskt tecknat och pyjamasbio kommer till Mölnlycke

ANNONS