Västtrafik försvarar indragen sträcka för buss 620: ”Inte trafiksäker”

Härrydabor blir av med kollektivtrafik. Västtrafik försvarar sitt beslut att dra in sträckan Eskilsby-Sandsbacka för busslinje 620, trots kritiken från bland annat Härryda kommun.

ANNONS

Västtrafik har nyligen bestämt att busslinje 620 ska upphöra att trafikera sträckan Eskilsby-Sandsbacka, vilket Härryda-Posten har rapporterat om tidigare.

Efter den tionde december i år är det alltså inte längre möjligt för resenärer att nyttja kollektivtrafiken på den sex kilometer långa sträckan längs Östra Eskilsbyvägen och Sörtorpavägen.

– Vi har så länge det har varit möjligt velat trafikera här. Men den omfattningen av skador och trafiksäkerhet som har påtalats till oss nu gör att vi känner att vi behöver ta ansvar för trafiksäkerheten. Det är ju liksom hit men inte längre. Nu måste vi ta ansvar, säger Sara Karlsson, som är samhällsutvecklare på Västtrafik.

ANNONS

Bakgrunden till beslutet är, enligt Västtrafik, att bussarna har varit svåra att vända vid linjens ändhållplats, och efter att nya större bussar upphandlats för sträckan för ungefär ett år sedan, ska problematiken ha förvärrats.

Beskedet har lett till protester i sociala medier bland boende, och även Härryda kommun har riktat kritik mot beslutet:

Bussarna har vänt i Sandsbacka i många år, att situationen uppstår akut på detta sätt är inte så som det ska gå till. Förändringen av busstyp borde konsekvensbeskrivits redan i samband med att Västtrafik tog fram upphandlingsunderlaget”, förklarar Fredrik Wejrot, som är trafikchef på kommunen, i ett mejl till tidningen.

Trots kritiken som nu riktas från kommunen, att Västtrafik borde ta ansvar för att bussarna anpassas till hur vägarna är i området, och inte tvärtom, menar Karlsson att valet av nya fordon skett i dialog med kommunen.

– Vi har sett och haft dialog med kommunen om att de utvecklar i Björröd och Landvetters Backa. Då var en lösning på att ta emot fler resande i framtiden att upphandla större fordon. Vi vill inte heller ha stående på de här bussarna. Så därför behöver vi också ha lite marginal. Så det är mycket som spelar in i det här behovet av de här olika fordonen.

ANNONS

Trafikverket godkände inte breddning av väg

Efter att företaget som trafikerar linjen åt Västtrafik lyft svårigheterna med att vända bussen på ändstationen, ska Västtrafik åter ha varit i dialog med kommunen. Kommunen undersökte då om vägen kunde breddas.

Men eftersom en ombyggnation hade påverkat en korsning mot en statlig väg behövs Trafikverkets godkännande. Detta godkännande har inte kommunen fått.

Andra alternativ som att förlänga sträckan för att vända på annan plats är i dagsläget uteslutet, enligt Västtrafik.

Istället får busslinje 620 slutstation i Inseros i Mölndals kommun.

– Förlänga linjen kan vi inte motivera utifrån resandet, som är väldigt lågt på sträckan. Det har varit i snitt 13 personer som har rest från hela den här sträckan per dygn, som vi nu drar in.

Är det beräknat utifrån hur många som stämplar sina biljetter?

– Nej, vi har kundräkningssystem på bussarna som räknar påstigande.

Men om de nya bussarna är för stora för att kunna vända på ett bra sätt, hade det inte gått att byta dessa mot mindre då?

– Nej, vi har ju upphandlat exakt på varje linje vad vi tänker att vi vill ha för typ av fordon. Det är ju sådana här strategiska förändringar som vi gör i samband med upphandlingar. Så fordon är inte något som man bara byter ut. Det är en stor kostnad, säger Sara Karlsson.

ANNONS

Hon lägger till:

– Den stora anledningen är ju att backvända överhuvudtaget. Det är inte ett trafiksäkert sätt att vända våra fordon, att behöva backa. Och där spelar egentligen inte fordonsstorleken in. Därtill har vi sett att vi har en befintlig vändplats som tillåter att vi kan fortsätta att trafikera med linje 620 i de tätorter som är linjens huvuduppdrag. Alltså Landvetter och Eskilsby och Snugga. Så utifrån detta har vi helt enkelt sett att det här är den bästa lösningen.

När det gäller skolbarn som åker med linjen, är det nu kommunens uppgift att lösa situationen.

– Ja, precis, det är kommunen som ansvarar för grundskoleresor.

Och övriga resenärer, de får helt enkelt ta sig till närmsta hållplats?

– Ja, men en del i detta är ju att fler kommer få tillgång till närtrafik, ett koncept som vi har på Västtrafik. Men det är främst till för serviceresor, och inte pendling, alltså att kunna åka in till sin närmsta ort för att till exempel handlar.

LÄS MER:Boende upprörda över Västtrafiks beslut om kortad busslinje

LÄS MER:Västtrafik försvarar indragen sträcka för buss 620: ”Inte trafiksäker”

LÄS MER:Vägen för smal – Västtrafik stryker bussträcka

LÄS MER:Härryda kommun testade sitt system för skydd vid kris

ANNONS