Vorberg: ”Jättebesvärligt att ta över Hjorten”

Kommunstyrelsens ordförande Per Vorberg (M) är, trots att han ställt sig bakom att gruppbostaden Hjorten framöver ska återtas i kommunal regi, fortfarande inte övertygad om att Härryda kommun är rätt aktör att driva verksamheten.
– Jag är djupt orolig.

ANNONS
|

På sitt senaste sammanträde fattade Härrydas kommunstyrelse det formella beslutet att förbereda för övertagande av gruppbostaden Hjorten. Detta efter att omsorgskoncernen Nytida själva meddelat att de inte ville fortsätta driva verksamheten. Härryda-Posten har under de senaste månaderna kunnat avslöja missförhållanden inom en rad områden under Nytidas tid i Mölnlycke.

Även om Per Vorberg (M), som leder det borgerliga minoritetsstyret i Härryda kommun, ställde sig bakom förvaltningens förslag att återta Hjorten i kommunal regi, är han inte helt övertygad om att det är det bästa vare sig för de boende eller för kommunen. Till Härryda-Posten säger han att ”det är olyckligt överhuvudtaget att situationen har uppstått” men menar samtidigt att Nytida landade i rätt beslut.

ANNONS

– Med allting som har varit runt omkring, så har Nytida landat i en klok slutsats att de inte ska fortsätta driva Hjorten.

Patrik Linde (S), oppositionsråd, välkomnar att kommunen kommer att ta över Hjorten i egen drift igen.

– Jag tänker att det är ett jättebra beslut och bra förslag från förvaltningen, så att vi kan få lite styr på den verksamheten. Vi har ju länge sagt att vi tycker att det är bättre att ha den typen av verksamhet i kommunal regi än att ha den i privat regi.

Olika tolkningar om privata alternativ i Härryda

Sedan valet finns det en överenskommelse mellan alliansen och det rödgröna blocket i form av ett strategiskt dokument, att varken öka eller minska antalet välfärdsverksamheter i privat regi. Per Vorberg valt att inte driva frågan politiskt om att utlysa driften av Hjorten på nytt.

– Vi tror inte att det finns en politisk förutsättning för att göra en förnyad upphandling på boendet, även om det står att vi inte borde förändra utbudet eller genomföra en förändring av upphandlade verksamheter. Så då är det så att kommunen får ta över.

Men gäller inte avtalet som ni har med de rödgröna? Skulle kommunen kunna upphandla igen?

– Ja, så är det. Men vi i alliansen gör bedömningen att det har inte S, V och MP tänkt att gå med på, säger Vorberg.

ANNONS

Patrik Linde menar att han och Vorberg tolkar det strategiska dokumentet på olika vis.

– I grunden så handlar det om att inte göra några förändringar i LOV-systemen. Det är ju så det formuleras. Och då kan man ju säga att en förändring kan vara att ta bort dem (Nytida, red. anm.), men det kan ju vara ett tillfälle om en ny aktör också. Så hade man då gått ut med en ny förfrågan så hade det varit minst ett lika stort brott mot det strategiska programmet.

Från Sverigedemokraternas håll meddelar gruppledaren Peter Arvidsson till Härryda-Posten att SD valde att ställa sig bakom förvaltningens förslag att kommunen ska ta över driften, men menar att de hade önskat mer fakta om hur det verkligen står till på Hjorten.

Gruppbosten Hjorten i Mölnlycke drivs av Nytida fram till våren 2024.
Gruppbosten Hjorten i Mölnlycke drivs av Nytida fram till våren 2024. Bild: Enes Mehmedagic

Vorberg inte övertygad om att kommunen är rätt för Hjorten

Nytida fortsätter att driva Hjorten under det kommande halvåret. När det nuvarande avtalet löper ut den 31 mars 2024 tar Härryda kommun över.

Per Vorberg menar att anledningen till att Härryda kommun en gång valde att utlysa verksamheten för extern drift var för att kommunen inte själva kunde driva Hjorten, och uttrycker oro över hur kommunen ska klara av att ta över.

– Det kommer att vara jättebesvärligt för kommunen att ta över den här verksamheten, säger kommunstyrelsens ordförande och pekar på utmaningar med kompetensförsörjningen och brist på kunskap kring att driva den typen av gruppbostad som Hjorten är.

ANNONS

Inte heller Patrik Linde tror att det kommer bli en lätt resa för kommunen att ta över driften av Hjorten igen.

– Det är en jätteutmaning. Kommunen behöver ta fram ett handlingsprogram för hur gör vi för att säkerställa god vård för de som bor på Hjorten. Vi måste säkerställa att det faktiskt blir bättre, med täta uppföljningar, säger Linde.

Nu tar kommunen över rubb och stubb med drift men även personalen. Och det har ju varit en hel del frågetecken kring vissa av personalens lämplighet eller kompetens. Hur ser du på den frågan?

– Det är klart att de frågorna fortfarande finns kvar. Och där behöver kommunen som arbetsgivare göra en noggrann genomgång. Och se så att personalen som jobbar där är lämplig Och annars så är ju styrkan att man alltid får göra en omplacering.

Per Vorberg menar att han inte är säker på att kommunen har den kompetens som krävs för att driva den här typen av verksamhet. Vad tycker du?

– Ja, alltså på sikt måste vi skapa så att vi har den kompetensen. Men vi har ju drivit den typen av verksamhet tidigare. Och jag är helt övertygad om att våra tjänstemän kommer att hitta den kompetens som vi behöver för att säkerställa en god vård för de boende, svarar Linde.

ANNONS
Härryda kommun ska nu ta över driften av gruppbostaden Hjorten.
Härryda kommun ska nu ta över driften av gruppbostaden Hjorten. Bild: Malte Just

Per Vorberg: ”Behövs tydlig ledning och styrning”

När Per Vorberg får frågan om hur han vill att Hjorten ska skötas framöver nämner han att det är de boende som måste sättas i centrum för åtgärderna.

– Detta är människors bostäder. De som bor där ska ha rätt till den omsorg och det stöd som de har rätt till, oavsett vem som bedriver verksamheten.

Vorberg menar att personalen måste ha rätt kunskap och kompetens för att bedriva arbetet.

– Att missköta sitt arbete är inte okej. Inte från någon. Det behövs en tydlig ledning och styrning. Sen är det här en jätteutmaning att få det här att funka.

Kommunen har ju haft problem med att kontrollera verksamheten, följa upp, begära in rapporter. Medicinkontrollen har inte varit helt fungerande. Ser du ändå att det finns en fördel med att kommunen tar över det?

– Nej, jag gör faktiskt inte det. För jag menar att en extern aktör ska man alltid kolla extra noga. Av flera skäl.

Per Vorberg pekar också på det problematiska i att kommunen nu kommer granska sina egna verksamheter.

– Jag tror att om man håller på att granska sin egen verksamhet så blir inte kvalitetskontrollen densamma. Därför jobbar vi väldigt mycket nu med att initiera att vi ska ha en extern part som är neutral. Som granskar våra verksamheter, oavsett vem som är utförare. Det vill säga att kommunen ska granskas på samma sätt som man granskar en extern utförare, med tanke på hur dåligt vi har skött uppföljningen av det här. Som vi ändå har skyldighet att göra.

ANNONS

Kommunen ska inte granska sig själva, menar Vorberg

Per Vorberg är samtidigt självkritisk till kommunstyrelsens kontroll.

– Det handlar om att vi i politiken har inte säkerställt att vi har genomfört de här kontrollerna. Förvaltningen har inte gjort det. Det är ingen som har återkopplat. Och sen har Nytida inte gjort det de borde.

Vorberg menar att det är ett minst lika stort problem att kommunen, enligt honom, brustit i sin tillsyn.

– Vi har ingen systematisk kvalitetsuppföljning av verksamheter.

Patrik Linde delar den bedömningen.

– Jag skulle säga att kommunen behöver bli bättre på uppföljning både på de privata och på de kommunala. Där har vi ju också inte varit helt på topp, säger oppositionsrådet.

Vorberg menar att liknande brister som Härryda-Posten kunnat rapportera om på Nytidas Hjorten även skulle kunna finnas inom kommunens egna verksamheter.

– Jag är helt övertygad om att om vi granskar våra egna verksamheter, kommer vi hitta både det ena och det andra. Det kommer finnas IVO-tips. Vi kommer hitta avvikelserapporter. Vi kommer hitta personal som inte funkar. Och massa sådana saker. Men det pratar man aldrig om, för det är internt. Och jag tycker inte att man ska hänga ut externa aktörers misstag bara för att de är externa.

ANNONS

Per Vorberg menar att övertagandet av Hjorten kan komma att fungera som en framtida mall för alla verksamheter, även kommunens egna.

Du har ju tidigare anfört kompetensförsörjningsfrågan som avgörande och sagt att kommunen inte har rätt kompetens för att sköta den här typen av verksamhet. Nu ska ni ändå göra det. Hur ska ni lösa det?

– Ja, och det får förvaltningen utreda och komma tillbaka med och försöka förklara för oss. Jag är djupt oroad, men vi ska göra allt vi kan för att de som bor där inte ska märka av det. Jag är inte helt övertygad om att kommunen är rätt aktör att bedriva den här verksamheten.

LÄS MER:Så backade Nytida om Hjorten på tre veckor

LÄS MER:Nytida drar sig ur Hjorten – vill inte fortsätta drifta gruppbostaden

LÄS MER:Nytida ljög för anhöriga – upprättade aldrig en Lex Sarah

LÄS MER:Förslaget: Byt namn på Landvetter till Evert Taube

ANNONS